POSAO U AMERICI , ZELENA KARTA, ISELJENIČKA VIZA , PRAVNA POMOĆ

KAKO DOBITI ZELENU KARTU PREKO POSLA?

Postoji način da se zelena karta dobije preko nekvalifikovanih i kvalifikovanih radnih mesta. Može se prijaviti svako ko je van SAD ili u SAD sa privremenim vazecim/valdindim pravnim statusom. Od kandidata se ne traži posebno radno iskustvo ili obrazovanje. Na primer, pošto postoji ozbiljan nedostatak radne snage i 7 miliona nezaposlenih poslova u Sjedinjenim Državama, solo osoba koja je vlasnik građevinske kompanije sa jednom osobom može sponzorisati bilo koga izvan Sjedinjenih Država kao pomoćnog radnika.

Oni mogu dobiti svoju 10-godišnju zelenu kartu ako ih sponzoriše bilo koja američka kompanija. Američka kompanija koja sponzoriše može biti veoma mala (na primer, osoba koja poseduje preduzeće za održavanje krovova, građevina, vodovoda ili travnjaka, samo je nekoliko primera hiljada različitih vrsta kompanija koje mogu da sponzorišu ljude za nekvalifikovanu radnu snagu. Sponzorisani podnosilac zahteva ne mora da govori tečno engleski. Neki  EB-3 klijenti Džonsonove kancelarije govore elementarni engleski jezik i nemaju srednjoškolsko obrazovanje, a neki imaju magistraturu i tečni engleski jezik i jednako se kvalifikuju za EB-3 s obzirom da nemaju krivičnu evidenciju ili probleme sa neuspešnim lažnim prijavama za vize u američkim ambasadama.

Svako između 18 i 55 godina starosti može da bude sponzorisan od strane poslodavaca iz SAD. Ako podnosilac zahteva ima članove porodice, supružnik i deca mlađa od 21 godine mogu dobiti zeleni karton samo ako je podnosilac zahteva dužan da radi u kompaniji godinu dana. Za pet godina nakon dobivanja zelene karte svi vlasnici zelene karte mogu podneti zahtev za američko državljanstvo.

U procesu su uključeni značajni troškovi, uključujući advokatske takse i naknade za imigraciju.

Proces traje od jedne, jedne i po do 2+ godine, a podnosilac zahteva i njegova porodica dobiće 10-godišnju zelenu kartu u Ambasadi SAD u svojoj zemlji prebivališta.

Za više informacija pogledajte sledeće:

– Prve cene priključka i koraci EB-3 procesa

– Drugi prilog intervju novina u vezi sa postupkom Eb-3

– 3. primer primera liste mogućih nekvalifikovanih poslova

KOME SE OBRATITI ?

LAW OFFICES OFANDREW P. JOHNSON

Advokatska kancelarija gospodina Džonsona za poslovnu imigraciju već 20 godina opslužuje raznoliku klijentelu. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zahtevima za konkurisanje za nekvalifikovanog radnika za vaše poslovanje, slobodno se obratite kancelariji putem e-maila apjlaw@gmail.com ili telefona 212-693-3355

LAW OFFICES OF ANDREW P. JOHNSON
LAW OFFICES OF
ANDREW P. JOHNSON
https://www.lawapj.com

(Andrev P. Johnson je bivši državni tužilac i bavio se zapošljavanjem na osnovu zakona o poslovnoj imigraciji više od 20 godina i uspešno je dobio hiljade zelenih kartona za ljude širom sveta. Bio je predstavljen u NeW York Times-u, a sa njim je razgovarao Washington Times, New York Daily News, CBS News i Glas Amerike. Gospodin Johnson je govorio na mnogim konferencijama širom svijeta, uključujući UN, Delegaciju i američke ambasadore u vezi sa pitanjima imigracije. Https://wwwlavapj.com/media

KAKO DOBITI ZELENU KARTU PREKO POSLA U AMERICI – GREEN CARD ANDREW P. JOHNSON VIDEO INTERVIEW

KAKO DOBITI ZELENU KARTU PREKO POSLA? POSAO U AMERICI , ISELJENIČKA VIZA, PRAVNA POMOĆ

1. Ispod je link do veb lokacije USCIS sa opisom EB3 nekvalifikovane / druge kategorije radnika:

https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-third-preference-eb-3

 

2. Veb stranica američkog Ministarstva rada koja prikazuje 3017 nekvalifikovanih / drugih statistika odobrenja rada za 2018. godinu:

https://www.foreignlaborcert.doleta.gov/pdf/PerformanceData/2018/PERM_Selected_Statistics_FI2018_K4.pdf

 

3. Publikacija Ministarstva rada koja pokazuje preko 7 miliona nezaposlenih poslova u Sjedinjenim Državama:

https://www.bls.gov/home.htm

Kako se preseliti u SAD – kako se dobija iseljenička viza – VIDEO

Kako se preseliti u SAD - kako se dobija iseljenička viza

RADNA VIZA ZA AMERIKU

Bilo koja mala (ili velika) americka kompanija ima pravo sponzorirati za zelenu kartu strane radnike/strance.

Na primer, vlasnik americke firme (male ili velike) koji je mozda poreklom iz bivse Jugoslavije može „uvesti u Ameriku“ radnu snagu iz bivse Jugoslavije (Hrvatska, Bosna, Crna Gora, Kosovo, Srbija, Makedonija itd), pa cak iako je posao koji se nudi osobi van Amerike posao koji ne zahteva nikakvo predhodno obrazovanje ili iskustvo, pa čak niti znanje Engleskog jezika (nisko-kvalifikovani radnik na primjer).

Osoba koja se „uvozi“ more biti u starosnoj dobi od 18 do 55 godina zivota (muž/žena i maloletna deca takodje dobijaju imigracionu vizu). Zelena Karta koja se dobija traje 10 godina a nakon 5 godina radnik i porodica imaju pravo po sadasnjim zakonima aplicirati za americko drzavljanstvo. Pročitajte više o tome OVDE

LAW OFFICES OFANDREW P. JOHNSON

NEW YORK IMMIGRATION LAWYER

website: https://www.lawapj.com

telefon: (212)693-3355

FAX: (212)430-6797

telefon za informacije na srpskom jeziku 646-328-2545

email: apjlaw@gmail.com

INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU

Nedavne objave