GRAD RAS – TVRĐAVA I PRESTONICA SREDNJOVEKOVNE RAŠKE

Istorija Rasa potiče još iz bronzanog doba, a u srednjem veku Ras je bio prva prestonica dinastije Nemanjić

Srpski srednjovekovni grad. Tvrđava. Središnja prestonica srpske srednjovekovne države Raške. Ostaci tvrđave Ras nalaze se 11 km zapadno od Novog Pazara na lokalitetu Gradina iznad starog Trgovišta.

Bogata istorija ovog mesta seže do bronzanog doba. Nekada je bilo rimsko vojno utvrđenje ovde. Objekti za stanovanje i bazilika sagrađeni su tokom kasnog antičkog perioda, a prema vizantijskim istorijskim spisima, tvrđava je dobila ima po antičkom utvrđenju Arsa. Krajem IX veka u delima vizantijskog cara Konstantina VII Porfirogenita prvi put se pominje srednjovekovni grad Ras.

Krajem XII i tokom XIII veka Ras postaje politički i kulturni centar srpske države i prestonica prvih vladara iz dinastije Nemanjića. Usled razvoja trgovine tokom XIV veka grad dobija sve veći ekonomski značaj, a 1455. godine osvajaju ga Osmanlije.

Ovo istorijsko jezgro srpske srednjovekovne države predstavlja spomenik kulture od izuzetnog značaja. Spomenički kompleks Starog Rasa i manastir Sopoćani nalaze se na Unesco-voj listi svetske baštine još od 1979. godine.

Serbian medieval town Ras – The central capital of the Serbian medieval state of Raska – VIDEO

Tvrđave Srbije - Srednjovekovni grad Ras, tvrđava, prestonica srednjovekovne Raške | ISTRAŽI SRBIJU!

 

pripremili :

Paneuropa Discover Serbia
Novinar: Milica Brković
Snimatelj: Periša Đinđić
prevod: Dragana Špica

 

Nedavne objave