KOLEKTIVNA IZLOŽBA “PROBLEM”

ODRŽANA IZLOŽBA “PROBLEM”

Beograd, decembar 2019.


Na konkursu za učešće na prvom izdanju kolektivne izložbe na temu: “PROBLEM”. u okviru autorskog projekta “Umetnikov otisak,” Ane Marinović, diplomiranog grafičara I Biljane Ranković, strukovnog umetnika iz oblasti likovnih umetnosti.

Dozvoljene su sve likovne tehnike: crtež, slika, grafika, skulptura…

Ideja za odabir teme za prvu kolektivnu izložbu inspirisana je nazivom galerije I kluba

 „PROBLEM.” 

Problem kao tema moze se odnositi na probem odnosa duha i materije, problem istine i stvarnosti, suštinu prostora i vremena, materije i sile, poreklo i suštinu života, poreklo i suštinu duše, problem slobodne volje i vrednosti, poreklo i budućnost ljudskog roda…Ili na opozit svemu tome.

Prispelo je oko 60 radova, a Umetnički savet galerije
Ana Marinović, dipl. grafičar ( samostalni umetnik, član ULUPUDS-a)

Biljana Ranković, strukovni umetnika iz oblasti likovnih umetnosti.

Edvina Romanović – Hudeckova, magistar likovnih umetnosti
Igor Markišić, master na odseku grafika i knjiga
Milena Mitrović, dipl. grafički dizajner i master visual design-a

IZABRANO JE OKO 20 RADOVA

“ZVONĆICA”Autor: Veroljub Milošević 
“VIZIJA” Autor: Veroljub Milošević

Umetnikov otisak” je autorski projekat Ane Marinović, diplomiranog grafičara. Cilj tog projekta je promovisanje umetnika i umetničkog stvaralaštva. Umetnici čiji rad se promoviše su iz domena likovnih i primenjenih umetnosti, studenti umetničkih fakulteta, samostalni umetnici, kao i neafirmisani umetnici. Jedan od podprojekata je i ova izložba koja je prvi put održana u oktobru prošle godine. Ovo je treće izdanje.

Na izložbi su izloženi i dve  fotografije na platnu 40×50 cm  “ZVONĆICA” i “VIZIJA” našeg urednika Veroljuba Miloševića (Nebojša Petrušič).

Fotografije sa otvaranja izložbe:

Nedavne objave