KAPA – SIMBOL STATUSA ČOVEKA

Kapa je deo tradicionalne odeće slovenskih naroda i izražava čovekov socijalni status. Ona je znak, poruka i otuda srpska poslovica: „Kapa je starija od čoveka“. U različitim geografskim zajednicama kapa je imala različite oblike ali istu simboličku ulogu i poruku ...