SLOVENSKA MITOLOGIJA

SLOVENSKA MITOLOGIJA Obredi i verovanja izraženi kroz boje Simbolika crne boje Crno je boja smrti, kazne i tuge. Kao negacija svih boja, crno se povezuje sa iskonskom tminom, sa htonskim svetom – donjom stranom vidljive stvarnosti, trbuhom zemlje. Sloveni su crnu boju vezivali za zamlju koja daje život i koja u sebe prima život. Mati Vlažna Zemlja […]