ЗЛО У ДЈЕЛУ ИВА АНДРИЋА – Пише Вук Церовић

У својим најбољим приповјеткама, нарочито оним у којима је описано вијеме турске владавине Босном, Иво Андрић је сликар негативног јунака. Мада су његове личности разнолике, оригиналне и несродне, условљене и одређене ...

КОБ ЖЕНЕ У АНДРИЋЕВОМ ДЈЕЛУ – ПИШЕ ВУК ЦЕРОВИЋ

Жена је трајна инспирација Ива Андрића, трајна преокупација његовог дјела. Цијелог је живота Андрић размишљао о жени и њеној судбини, о њеној љепоти и мјесту у друштву и значају у животу. Жена је главни, или споредни јунак у десетини ...