OBAVEŠTENJE GENERALNOG KONZULATA U ČIKAGU

Dopis prenosimo u celosti:

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА БИРАЧЕ КОЈИ ИМАЈУ БОРАВИШТЕ У ИНОСТРАНСТВУ О ОСТВАРИВАЊУ БИРАЧКОГ ПРАВА НА РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ РАДИ ПОТВРЂИВАЊА АКТА О ПРОМЕНИ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Грађани Републике Србије који бораве у иностранству, а који желе да гласају на републичком референдуму ради потврђивања Акта о промени Устава Р. Србије  који се у Републици Србији одржава 16. јануара 2022. године, своје бирачко право могу остварити гласањем у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије на чијој територији имају боравиште.

Право да гласају на изборима имају сви пунолетни држављани Републике Србије који имају пријављено пребивалиште на територији Републике Србије.
Гласање се врши искључиво личним доласком у конзулат. Бирачи свој идентитет доказују важећим пасошем или важећом личном картом Републике Србије.

Без обзира да ли је лице већ гласало у Генералном конзулату Републике Србије у Чикагу на неким од претходних избора, неопходно је да поднесе пријаву да ће на републичком референдуму гласати у иностранству.

Пре подношења пријаве, потребно је да на сајту Републичке изборне комисије уносом свог јединственог матичног броја грађана (ЈМБГ) и броја личне карте проверите да ли сте унети у Јединствени бирачки списак Републике Србије.

 

  1. Уколико се већ налазите у Јединственом бирачком списку, пријаву за гласање у иностранству подносите тако што попуните образац Захтева за упис у бирачки списак податка да ће бирач гласати у иностранству и попуњени образац, заједно са копијом Вашег важећег пасоша или очитане важеће личне карте Републике Србије, доставите Генералном конзулату Републике Србије у Њујорку.
  2.  Уколико се не налазите у Јединственом бирачком списку, неопходно је да, уз попуњени образац Захтева за упис у бирачки списак податка да ће бирач гласати у иностранству и копије Вашег важећег пасоша или очитане важеће личне Републике Србије, доставите и попуњен образац Захтева за упис у јединствени бирачки списак Републике Србије.

Захтеви се могу поднети на следеће начине:
– доставом на адресу info@scgchicago.org (сва документа која се достављају морају бити скенирана као један фајл)
– поштом, на адресу Consulate General of the Republic of Serbia, 201 Е Ohio St, Suite #200, Chicago, IL 60611;
–  факсирањем на број  +1 (312) 670 6787
– личним доласком у Генерални конзулат Републике Србије у Чикагу.

КРАЈЊИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ГЛАСАЊЕ ЈЕ
25. ДЕЦЕМБА
Р 2021. ГОДИНЕ ДО 17 ЧАСОВА (по чикашком времену).

*          *          *

 

INFORMATION FOR VOTERS RESIDING ABROАD ON THEIR RIGHT TO VOTE IN REFERENDUM FOR CONFIRMATION OF THE ACT ON AMENDING THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF SERBIA

The nationals of the Republic of Serbia living abroad wishing to vote in the Referendum of the Republic of Serbia for the confirmation of the Act on Amending the Constitution of the Republic of Serbia scheduled for January 16, 2022, can exercise their voting right by casting their vote in a diplomatic-consular mission under whose jurisdiction they reside abroad.

All nationals of the Republic of Serbia, 18 years or older, with legal residence in the Republic of Serbia, have a right to vote in the elections.
The voters cast their vote exclusively in person in the Consulate General of the Republic of Serbia. As a proof of identity, the voters need to present either a valid passport or a valid identity card of the Republic of Serbia.

Even if you previously voted in the Consulate of the Republic of Serbia in New York you are still obliged to register to vote abroad in the Referendum.

Before submitting a registration, please visit the Electoral Commission web site and, by entering your unique citizenship number (JMBG) and your identity card number, check whether your name has been entered into the Unified List of Voters.

1. If your name is listed in the Unified List of Voters, you shall register for voting abroad by filling out Request for registration of the fact that a voter will be voting abroad. Your request and a copy of your valid passport or a printout of your valid identity card of the Republic of Serbia should be submitted to the Consulate General of the Republic of Serbia in New York.
2. If your name is not listed in the Unified List of Voters, along with the Request for registration of the fact that a voter will be voting abroad and a copy of your valid passport or a printout of your valid identity card of the Republic of Serbia, you need to fill out and submit a Request for entering a voter into Unified List of Voters.

Your request to vote can be submitted either:
– by sending an e-mail to: info@scgchicago.org (all documents submitted need to be scanned as a single file)
– by mail to the following address: Consulate General of the Republic of Serbia, 201 E Ohio St, Suite #200, Chicago, IL 60611
– by fax at: +1 (312) 670 6787, or
– in person at the Consulate General of the Republic of Serbia in Chicago every working day from 10am to 1pm.

 

DEADLINE FOR REGISTRATION FOR VOTING ABROAD IS
DECEMBER 25, 2021 AT 5 PM (Chicago time GMT-6)

Nedavne objave