ECOFAIR U BEOGRADU

SAJAM ENERGETIKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDNINE U BEOGRADU OD 12 DO 14 OKTOBRA

Sajmovi Energetika 2016. i EcoFair 2016. održavaju se pod zajedničkim motom “Nova energija”, kako bi na delu bila potvrđena suštinska povezanost ovih segmenata koliko protivrečnog toliko i jedinstvenog globalnog fenomena.

Pod uticajem strateških, tehnoloških, bezbednosnih, ekoloških i drugih faktora, pojmovi poput električne energije, uglja, gasa i nafte, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti ili rudarstva, dobijaju nova značenja i perspektive, a “nova energija” počinje da podrazumeva izuzetno širok dijapazon opcija – od postojećih i poznatih, kao i novih ili još nedovoljno razvijenih vrsta energetskih resursa, do novih pogleda na svet čiji globalni temelj ti resursi čine.

141_1ca749b4cec72391b179e31d6d75e2e7

 

ENERGETIKA 2016.

 

Međunarodni sajam energetike, koji se ove godine održava 12. put, regionalni je i integrativni predvodnik u povezivanju svih segmenata i faktora energetskog sektora u ovom delu Evrope i najveći godišnji regionalni skup kompanija, korporacija, preduzeća, institucija i profesionalaca u sektorima električne energije, uglja, nafte i gasa, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti ili rudarstva. Svoju UFI licencu uspešno brani međunarodnim ugledom i stabilnim uticajem na tehničko-tehnološko-razvojne tokove u ovoj fundamentalnoj privrednoj grani.

Programsku okosnicu sajma čine proizvodnja i eksploatacija, obogaćivanje, distribucija, transport, skladištenje ili neposredno korišćenje prirodnih resursa, ali i  naučno-istraživački rad, obrazovna podrška i sve druge oblasti koje su deo energetskog temelja i pokretač celokupnog privrednog i javnog života zemlje. Pokroviteljstvo Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije, te stručna i organizaciona pomoć Agencije za energetiku, strukovnih udruženja Privredne komore Srbije i Privredne komore Beograda i drugih institucija i organizacija posvećenih ovom sektoru značajan su korak u ostvarivanju te misije.

U različitim svojstvima i formatima, kao direktne ili indirektne učesnike, u izlagačkom ili konferencijskom programu, Energetika okuplja više od 200 domaćih i inostranih energetskih aglomerata, firmi, institucija i organizacija iz dvadesetak zemalja. Naglašen poslovni karakter ovog sajma, ali i njegovu značajnu ulogu u međunarodnom energetskom kontekstu, potvrđuje i opravdava više od 7000 domaćih i inostranih poslovnih posetilaca i profesionalaca te oko 150 poslovno procesuiranih interakcija među učesnicima. Time se potcrtava i njegov tržišni karakter, odnosno prilika da se predstave i povežu investitori, proizvođači opreme, resorna administracija, finansijske institucije, lokalna samouprava i svi drugi najbitniji činioci koji mogu da doprinesu stabilnosti i afirmaciji ovog privrednog sektora.

U svetlu međunarodnih aspekata Energetike, treba naglasiti i njen značaj u kontekstu poglavlja 15 u predstojećem pristupnom pregovaračkom procesu za ulazak u evropske integracije i uloge domaćeg zakonodavstva u svemu tome.

Stručni prateći program nesumnjivo je pokretački deo agende Energetike 2016, а podrazumeva bogat fond okruglih stolova, panela, tema i stručnih analiza (vidi prilog). Okosnicu tog programa čine teme poput politike u oblasti energetske efikasnosti i uvođenja sistema energetskog menadžmenta, mogućnosti korišćenja biomase u energetske svrhe i u poslovanju, obnovljivih izvora energije, razvoja rudarstva, odgovornog upravljanje otpadom i upotrebe otpada u energetske svrhe, stručne edukacija iz oblasti energetike, a jedan od akcenata je i tzv. Dan investicija.

ECOFAIR 2016.

Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa – EcoFair, 13. po redu, takođe je na širem regionalnom planu etabliran kao privredno-edukativna manifestacija sa neporecivim autoritetom i kao najveći i najreprezentativniji skup te vrste u ovom delu Evrope. Posvećen je sistemima i mehanizmima zaštite životne sredine, sa posebnim akcentom na “zelenoj ekonomiji”, industriji reciklaže i  upravljanju otpadom.

 

Eco Fair takođe ima naglašen međunarodni karakter, kako zbog velikog broja inostranih učesnika, tako i zbog domaćeg zakonodavnog konteksta (sa kapitalnim finansijskim efektima), jer se čak 30 odsto normativnog dela predstojećeg pregovaračkog procesa u hodu približavanja Evropskoj uniji odnosi na ekološku problematiku.

 

Strukturu izlagačkog i konferencijskog programa čine svi segmenti zaštite životne sredine: zemljište, vazduh, voda, prirodni resursi, reciklaža, berza ekoloških usluga, lokalna samouprava, komunalna oprema, nevladin sektor…

 

Stručni prateći program (vidi prilog) uključuje najzanimljivije aktuelne teme u brojnim oblastima, poput “cirkularne ekonomije” kao šanse za razvoj zelene industrije, “zelenog preduzetništva”, edukativnih programa reciklaže i životne sredine, Dana komunalaca…

Energetika 2016. i EcoFair 2016. održavaju se od 12. do 14. oktobra, u hali 1 Beogradskog sajma, a radno vreme sajmova je od 10:00 do 17:00 časova.

Svečano otvaranje sajmova je u sredu, 12. oktobra 2016, u 11 časova.

Cena pojedinačne ulaznice je 250 dinara, za grupne posete 100, a parking je 100 dinara po satu. Ulaznice za ovde sajmove važe i za sajam 112 EXPO.

foto: STV

 

Nedavne objave