НОВОСАЂАНИН ТЕСЛА

Нови Сад, има и своје скривене (да не кажемo заборављене) брендове којим се такође може поносити. Некако је, у овим претоплим јулским данима пуним влаге, пренебрегнута чињеница да је 10. јула и рођени дан Николе Тесле, а да је истог дана, када ...