NAJVEĆE SVETSKO ČUDO, BLAGODATNI OGANJ U JERUSALIMU – VIDEO

Najveće čudo na svetu je Blagodatni Oganj u Jerusalimu.  Svake godine na Svetom Grobu u Jerusalimu na bogosluženju Velike Subote uoči pravoslavnog Vaskrsa pojavljuje se čudesni Oganj u vidu plamena koji silazi sa neba a može ga videti svako, bez obzira koje je veroispovesti. Blagodatni Oganj smatra se i kao pojava Svetog Duha.