КРАЈИШНИЦИ ПЕТРА КОЧИЋА

Петар Кочић се родио у Стричићима код Бања Луке 28. јуна 1877. године, а умро у Београду 28. августа 1910. године не дочекав-ши ослобођење Срба. Васпитан на народној пјесми и косовском миту, који је, не само за њега, већ и за све његове јунаке и за све његове комшије и рођаке: Кочиће, Гуслове, ...