ЈУНАЦИ И КОМПОЗИЦИЈА – СРПСКЕ НАРОДНЕ БАЈКЕ

У српским се, као и у свјетским бајкама, најмлађи, на неки начин неугледан, трећи син доказује и постаје миљеник судбине. По истој шеми омражена пасторка, кућна дјевојка, чобаница, постаје принцеза, односно царица. Народни умјетник је вјеровао да сваки човјек ....

СРПСКА НАРОДНА БАЈКА, ПРИЧА РАСКОШНЕ СТРУКТУРЕ

Деветнаести вијек у европским књижевностима био је вијек фантастике. Народну фантастику скупљали су, објављивали и прерађивали многи писци и научници широм Европе: браћа Грим, Вук Стефановић Караџић, Фон Арним, Афанасјев, Михаил Салтиков Шчедрин, ...