PROPERTY TAX DUE DATE MART 1st – COOK COUNTY TREASURER

Krajnji rok za plaćanje poreza je 01 Mart ove godine, saopštila je blagajnica Cook sreza Maria Pappas. Proverite da li ste kvalifikovani za povrat novca od poreza iz fonda od 150 miliona dolara uključujući vlasnike kuća, starije osobe i seniore koji su oslobođeni od poreza u poslednjih 20 godina.

Unesite svoju adresu na sajtu CookCountyTreasurer.com i proverite

VIDEO SAOPŠTENJE

01 Mart krajnji rok za plaćanje poreza - Cook County Treasurer