FILMOPOETA, NOVA FORMA KRATKOG FILMA

NOVI ŽANR ROĐEN SPOJEM POEZIJE, FILMA I UMETNOSTI

Novu formu kratkih filmova, koji objedinjujući u sebi nekoliko umetnosti, a bazirana, kako i samo ime kaže, na filmu i poeziji, započinje potpuno novi žanr kojeg su sami njegovi kreatori Biljana Mrmoš (dipl. glumica i prof. srpske književnosti i jezika) i Daniel Toader (cinematographer) iz Novog Sada nazvali filmopoet ili filmopoeta.

F I L M O P O E T A nova forma kratkog filma

Svaki filmopoet rađen je na osnovu tema izabranih pesama određenih pesnika. Kroz kadrove, radnju, igru i glumu, iščitava se tema a sam tekst pesme se izgovara u jednom momentu ili kroz nekoliko sekvenci tokom celog filma.

Mozda Filmopoet
Mozda Filmopoet

Cilj im je, kako i sami kažu, snimiti film, koji dužinom ne opterećuje gledaoca, a profesionalnom glumom, besprekornom fotografijom, lokacijama, kadrovima, detaljima, kostimima, zvukom itd, zaokuplja pažnju i na novi način predstavlja i približava određeni tekst pesme, predočavajući tako i stil i rad pesnika koji je izabran.

F I L M O P O E T A nova forma kratkog filma

Ovim putem ne samo da poeziju sa lakoćom predaju čitaocu, nego neguju i film i fotografiju i glumu i kvalitetnu muziku, a tako i lepu umetnost uopšte. Danas je više nego preko potrebno iznedriti nove oblike za gledaoce koji još uvek teže ka kvalitetnoj umetnosti.

F I L M O P O E T A nova forma kratkog filma

Veoma je važna činjenica da je svaki filmopoet baziran na detaljnoj i dubokoj analizi dela čija se tema bira. Ispunjen je simbolikom– od načina na koji se izvode kadrovi, jezik kostima, boje koje se pojavljuju i ističu, deo dana koji se obuhvata (zora, sumrak, zlatni sat, noć itd), izbor  lokacija (voz, most, oronuli dvorac, prazne ulice itd), način na koji se igra, lik devojke koji se pojavljuje i sa vrlo istančanom fizičkom radnjom „priča“, izabrana muzika koja sve to prati, i sve ostalo što je uključeno, čime se sem umetničkog pristupa, pažnja gledalaca zaokuplja tako što im se nudi nešto i za razmišljanje. Dakle ne samo da se ovo posmatra kao čin lepe umetnosti, ono se predstavlja i kao analitički, edukativni i misaoni segment koji odgovara različitim profilima- ljubiteljima filmske umetnosti, fotografije, književnicima, čitaocima, književnim kritičarima i analitičarima, ljubiteljima muzike oslikane kadrovima i dr.

F I L M O P O E T A nova forma kratkog filma

Novi žanr, koji su ovi umetnici nazvali filmopoet(a) predstavlja odgovor na potrebu svih onih koji i dalje neguju umetnost kao lepu a pošto se radi o profesionalnim ljudima koji sačinjavaju tim, svakako se neguje kvalitetna umetnost.

Prva filmopoeta koju su uradili je na temu pesme „Možda“ pesnikinje Tatjane Pupovac. Potom su obrađene pesme i drugih pesnika srpske književnosti. Pogledajte jedan od videa na linku ispod:

“ČEKAONICA ” FILMOPOETA – VIDEO

Čekaonica - Waiting room

Spotovi ovo dvoje umetnka i kreatora novog žanra “Filmopoet” biće prikazivani od  marta gledaocima u Čikagu na kanalu 19 u emisiji Serb View.

Nedavne objave