SACEN INTERNACIONAL

OSNOVANA INTERNACIONALNA SACEN AKADEMJA

Na inicijativu Međunaroodnog centra za razvoj turizma i ugostiteljstva SACEN INTERNACIONAL u Beogradu je nedavno osnovana SACEN INTERNACIONALNA AKAADEMIJA. Ugostiteljsko­- turistčka privreda jugoistočne Evrope i Mediterana godinama pokazuje potrebu za kadrovima sa posebnim stručnim veštinama, koje se ne mogu steći u redovnom obrazovanju. Iz potrebe da se reši problem karijernog obrazovanja nastala je Internacionalna Sacen akademija (ISA), koja ima za cilj da kroz karijerno i dualno obrazovanje osposobi kadrove  za efikasnije i profitabilnije poslovanje i pruži obrazovanje po meri ugostiteljsko-turističkih radnji, preduzeća i kompanija.

 

Akademija će preko svojih instruktora i viših instruktora koji su izuzetno uspešni i veoma poznati vršiti edukaciju po horizontalnoj liniji, raznih vidova specijalizacija:

Dijetalne, vegeterijanske, nacionalne , lovačke, riblje kuhinje, itd. i po vertikalnoj liniji edukovaće profile kao sto su: šefovi kuhinja, sala, poslovođe ugostiteljsko- turističkih objekata, menadžera svih vrsta, od najnižih pa do top-menadžera. Akademija će svakodnevno u svom programu nuditi polaznicima i članicama  nova znanja (know how) dobijena iz najpoznatijih institucija u svetu, kao sto je Američki kulinarski institut i Lozanska škola hotelijerstva. Pored strukovnih edukacija  polaznici akademije biće osposobljeni i za druge veštine koje su im potrebne da budu uspešni u radu i vođenju svakodnevnih poslova iz oblasti kao sto su : finansijski menadzment, knjigovodstvene usluge, PR služba, pa, do demonstracija veština u javnim nastupima i  internim obukama prema potrebi svoje kompanije, i iz oblasti IT tehnologije.

– Akademija će izdavati sertifikate koji su međunarodno priznati svuda u svetu posebno vodeći racuna, da se naučnoistrazivačkom radu u ovoj oblasti, posveti veća pažnja. U cilju unapređenja ugostiteljsko-turističke privrede planira se osnivanje ekspertnih kancelarija i ogranaka velikih instituta kao što je Balkanski institut kulinarstva. Dužna pažnja biće posvećena izdavaštvu, turističkom novinarstvu kao i oglašavanju u štampanim, elektronskim medijima i na društvenim mrežama. Akademija ima u planu i osnivanje sopstvenih glasila, kaže prof. dr Dragan Gligorijević, direktor Internqaconalne Sacen Akademije.

Istraživački centar u okviru Akademije imaće za cilj da motiviše zaposlene na pronalaženje novih stručnih i inovativnih rešenja kao i bavljenje istrazivačkim radom u oblasti ugostiteljstva i turizma, a sve to u  saradnji sa renomiranim obrazovnim institucijama u regionu. Prioritet u radu ove Akademije biće edukacija korisnika usluga, počevši od onih najmlađih u predškolskim ustanovama, pa sve do predstavnika trećeg doba. U tu svrhu biće organizovane tribine i popularni kursevi o pravilnoj ishrani i korišćenju ugostiteljskih usluga. Instruktori Akademije će se baviti predstavljanjem profesije i njenom popularizacijom kao i pomaganjem pri izboru zanimanja iz ove oblasti. Naši instruktori su najcenjeniji profesori ugostiteljsko-turističkih škola, visokih strukovnih škola i fakulteta iz zemlje i inostranstva. Najboljima će biti dodeljena priznanja i nagrade u vidu preporuka i posredovanja u ostvarivanju poslovnih kontakata.

U cilju promovisanja početka rada Akademije prof. dr Dragan Gligorijević će obići više poznatih turističkih centara (Zlatibor, Vrnjačka Banja, Kopaonik, Palić, Vranjska Banja, Niška Banja, Sokobanja, Banja Junaković, Banja Vrujci, Goč, Stara planina, Tara, Banja Koviljača, Divčibare, Prolom Banja …) gde će  razgovarati sa zainteresovanim turističkim i ugostiteljskim poslenicima kako bi se u što većem broju uključili u rad ove obrazovne institucije i na taj način digli svoje poslovanje na što veći nivo.

Prošlih godina je SACEN organizovao niz uspešnih turisttičko-ugostiteljskih manaifestacija: “Šeširijadu”, “Slavagasto”, “Skadarlijsku turističku razglenicu”, Turističku konferenciju Kina – Srbija … Ovih dana završena je međunarodna turistička akcija, izbor u petnaest kategorija pod sloganom “Biramo najbolje u turizmu”. Najznačajnije priznanje, “Zlatno turističko srce” za jugoistočnu Evropu I Mediteran, turistički Oskar, biće dodeljeno u beogradskoj Skadarliji, krajem aprila, na početku letnje turističke sezone.

 

 

Za STV Čikago, tekst I foto: Zoran JAKŠIĆ

Nedavne objave