КЊИЖЕВНИ КЛУБ „СКАДАРЛИЈСКА БОЕМИЈА“

Kњижевни клуб «Скадарлијска боемија» из Београда ради већ осам година. Оснивач и председник Клуба је Катарина Бранковић Гајић. По Статуту Књижевног клуба, чланови могу бити различите професије, писци, музичари, слкари, плесне групе ...