TESLA – INSPIRACIJA I PUTOKAZ

Već kao tridesetogodišnjak čiji patenti nagoveštavaju novu razvojnu epohu tehničke civilizacije, Nikola Tesla opčinjava savremenike ne samo svojim izumima već i svojom harizmatičnom ličnošću. Tomas Komerford Martin (Thomas Commerford Martin, 1856–1924), predsednik čuvenog ...