ПОПИС СТАНОВНИШТВА И ИСТРАЖИВАЊЕ ЗА ДРЖАВЉАНЕ КОЈИ ЖИВЕ У ИНОСТРАНСТВУ

САОПШТЕЊЕ УПРАВЕ ЗА САРАДЊУ СА ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ

Попис становништва, домаћинстава и станова се спроводи у Србији у периоду од 1. до 31. октобра 2022. године.

Поводом више упита из дипломатско-конзуларних представништава о могућности пописа држављана Србије на боравку у иностранству, обавештавамо да се попис спроводи само на територији Србије. У попису се прикупљају подаци и о члановима домаћинства који се у време пописа налазе у иностранству (школују се, раде или бораве у иностранству из других разлога). За та лица податке дају чланови њихових домаћинстава у Србији.

Напомињемо да је у сврху пописа лица упућених на рад у представништва  Србије у иностранству и чланова њихових породица, Републички завод за статистику (РЗС) израдио посебну апликацију којој се приступа преко следећег линка: https://istcapi.stat.gov.rs/dkp

Истовремено обавештавамо да у периоду спровођења пописа, од 1. до 31. октобра 2022. године, Републички завод за статистику спроводи Истраживање о држављанима Србије који живе у иностранству а које је намењено управо држављанима који, са свим члановима свог домаћинства или као самачко домаћинство, живе у иностранству.

Упитник је доступан на сајту РЗС од 1. октобра (https://www.stat.gov.rs/). Информација o истраживању и линк на РСЗ доступни су на следећим адресама:

https://popis2022.stat.gov.rs/

https://istcapi.stat.gov.rs/INO/LogIn.aspx

Сврха спровођења овог истраживања је да се добије потпунија слика о бројности, основним демографским, миграционим, образовним и другим карактеристикама држављана Републике Србије у иностранству.

 

извор

 

Nedavne objave