МАНАСТИР СТУДЕНИЦА ДРАГУЉ СВЕТСКОГ НАСЛЕЂА

Од три стотине манастира Српске православне цркве у Србији само шест су увршћени у УНЕСКО-ву књигу светског наслеђа, као изузетно непокретно планетарно материјално културно добро. То су вредни средњовековни манастири,