ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА – ЈЕДАН ОД СИМБОЛА БЕОГРАДА

Војномедицинска академија (ВМА) у Беораду, на Бањици,  је врхунска медицинска, образовна и научноистраживачка институција са међународно признатом  репутацијом. То је војна болница тзв. „централног типа“ где се за десет минута може оформити конзилијум ...