VIDOVDANSKI SABOR DIJAPORE ODRŽAN U BEOGRADU

Vidovdanski sabor dijaspore, na kome je učestvovalo više od 250 predstavnika udruženja i organizacija koje okupljaju srpsku dijasporu širom sveta, kao i predstavnici Srba iz zemalja regiona, održan je 1. i 2. jula u Domu Narodne skupštine.