ПОСЛЕДЊИ СРПСКИ ДЕСПОТ

Свети Деспот Стефан Црпски - слепи, рођен око 1417.године. ...Сусрет оца Деспота Ђурађа Бранковића са слепим синовима забележени су епским стиховима "Мила децо, два Деспотовића, колико сте слепи толико сте лепи". Много је помагао Цркве,