VIŠE OD NAKITA – TRAG U VREMENU

Nakit je primenjena umetnost, nakit je kulturna baština naroda, bogatstvo i sačuvane emocije i sećanja na događaje u životu kada se nakit daruje. Nakit je trag u vremenu i porodična nit koja spaja generacije… Čuvari nakita se menjaju ali njegov trag je svedočansto o vremenu i ljudima.

TRADICIONALNI NAKIT KOD SRBA

U moravskoj, kao i u dinarskoj i jadranskoj zoni, bilo je dosta metalnog nakita izrađenog u tehnikama livenja, presovanja, iskucavanja i filigrana. U tehnici su sačuvani arhaični postupci a u oblicima folklorizovane forme nakita viših feudalnih slojeva ...