AVIJACIJA U SRBIJI

Beograd, novembar 1841, kovački kalfa Manojlo hteo je da skoči sa vrha tek podignute  Saborne crkve. Nije bilo u pitanju nesrećna ljubav, bolest ili razočarenje, već o letačkom zanosu. Naime, Manojlo je želeo da isproba da li je moguće da čovek poleti koristeći samo snagu sopstvenih mišića.