КЛОПКА ЗА СИЗИФА – ВУК ЦЕРОВИЋ

Сизиф се пробудио тешко и болно. Протегао се, пружио руке изнад главе, пут бистрог, дубоког неба а босим табанама упро у хладни, меки пијесак. Сав се затегао у лук, замахно рукама и сјео. Буновним погледом осмотрио је непознат пејзаж. Од њега до ...