НОЋ У ДУРАКОВУ – Вук Церовић

У варош Дураково може се ући само са двије стране. Турци су га опасали чврстим утврдама које су вријеме, војске и немар давно порушили, од утврђења остале су цијеле само двије капије на два друма: на ономе који иде од сунца с истока и на ономе који иде за сунцем к западу.