POSLEDNJI PLES – PIŠE NADICA JANIĆ

Po navici, ustajao je rano i u domu za stare. Posle duge šetnje, odmarao se na klupi u parku doma.... Seo je pored nje. -„Vi ste nova?“„ -Ne, ja sam stara“, i nasmejala se. Njen osmeh ga je osvojio. Vragolast kao u devojčice. I toga trena, znali su se oduvek.- „Ruka Vam je hladna.“