ЕТНОМУЗИКОЛОГ БОЈАНА НИКОЛИЋ ПЕТРИЧКОВИЋ О СРПСКОМ СЕОСКОМ ПЕВАЊУ

Међу ретким музичким уметницима у Србији данас можете срести личност као што је госпођа Бојана Николић Петричковић, председник Центрa за очување музичке културе и традиције Balkan Culture Heritage (Балканско културно наслеђе), које је основала.