VEROLJUB MILOŠEVIĆ – IN MEMORIAM

Naš dragi urednik, saradnik i prijatelj Veroljub Milošević napustio nas je u svojoj 89 godini života. Veroljub "Mališa" bio je dugogodišnji saradnik i urednik portala Srpske Televizije USA. U naš tim pridružio se nakon osnivanja STV gde je uređivao i pisao ....

VIŠE OD NAKITA – TRAG U VREMENU

Nakit je primenjena umetnost, nakit je kulturna baština naroda, bogatstvo i sačuvane emocije i sećanja na događaje u životu kada se nakit daruje. Nakit je trag u vremenu i porodična nit koja spaja generacije… Čuvari nakita se menjaju ali njegov trag je svedočansto o vremenu i ljudima.