MEĐUNARODNI DAN ŽENA, 8 MART

Međunarodni dan žena , dan je posvećen ženama i slavi se svake godine 8. marta. Ovaj dan je nastao kao dan borbe za ženska ljudska prava, odnosno dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Prvi Dan žena je ...

8 MART DAN ŽENA

International Women’s Day is a remembrance and celebration of the struggle faced by women around the world in the name of equality, justice,