KRST U SLOVENSKIM OBREDIMA

Krst je jedan od najstarijih sakralnih znakova u svetskim mitologijama i religijama. Glavni je simbol hrišćanstva, monogram je Hristovog imena i kultni predmet koji ima sakralne (crkvene) i apotropejske (zaštitne) funkcije. U slovenskom narodnom ornamentu krst se naziva “Božji znak” ...