СТАРИ ЛОВАЦ ТЕОДОСИЈЕ

Сасвим на дну Лазина, доље поред самога Драгића потока, живи стари ловац, дјед Теодосије. Кућа му је далеко испод села, сусједа нема никаквих. Испод куће, све до потока је ливада, а изнад куће, све до села – храстова шума.