KOLIKO SRBA IMA U AMERICI? CENSUS 2020

U toku je redovan i obavezan popis stanovništva u SAD, Census2020 na kome se građani US mogu izjasniti kojoj naciji i narodu propadaju. Prema podacima iz popisa od 2010 godine kao Srbi u Americi izjasnilo se oko 176 hiljada građana. Prema procenama smatra se da je broj Srba u Americi daleko veći i da premašuje cifru od