TURISTIČKI OSKAR MEDITERANA I JUGOISTOČNE EVROPE ZA 2017.GOD

NAGRADE ZA NAJBOLJE

U okviru turističke akcije “Birajmo najuspešnije u turizmu Mediterana i Jugoistočne Evrope 2017”, međunarodna turistička patrola SACEN INTERNATIONAL-a, Međunarodni turistički savez, obišla je: Francusku, Italiju, Španiju, Tursku, Rumuniju, Bugarsku, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Sloveniju, Albaniju, Kipar, Tunis, Maltu i Grčku. Na kraju posete, u svakoj državi održane su konferencije za štampu sa ocenama i utiscima letnje i zimske turističke sezone 2017. godine. Međunarodni stručni žiri doneo je jednoglasno sledeću odluku:

  1. Turistička destinacija Mediterana i jugoistočne Evrope – GRČKA.

  1. Šampion gostoprimstva, “Zlatna čaša gostoljublja“ Mediterana i jugoistočne Evrope – HERCEG

NOVI.

  1. Šampion poslovnog – biznis turizma Mediterana i jugoistočne Evrope – BEOGRAD..

  1. Šampion kulturnog turizma Mediterana Jugoistočne Evrope – DUBROVNIK.

  1. “Internacionalni vitez kulinarstva” Jugoistočne Evrope – DRAGICA LUKIN UMAG HRVATSKA

  1. Šampion gastro turizma Mediterana i Jugoistočne Evrope – VOJVODINA

  1. . Partner godine u ugostiteljstvu i turizmu Mediterana i Jugoistočne Evrope – IKONSAN TURSKA

  1. Šampion dualnog obrazovanja Mediterana i jugoistočne Evrope- VISOKA HOTELIJERSKA ŠKOLA BEOGRAD

Visoka hotelijerska škola iz Beograda je osnovana je 1974. godine kao viša škola i dugo je predstavljala najviši stepen obrazovanja u hotelijerstvu Srbije i u bivšim jugoslovenskim republikama. Svoje nastavne planove i programe je neprekidno unapređivala i usklađivala sa srodnim ustanovama turisitički najrazvijenijih zemalja Švajcarske, Francuske, Englelske, Holanssije, SAD …

Do 2002, godine Škola je imala dvogodišnje studije višeg obrazovanja na smerovima: Hotelijerstvo, Restoraterstvo, Poslastičarstvo sa pekarstvom i Gastronomija, a od 2002. g. trogodišnje primenjene studije višeg obrazovanja.

Škoola je  2007. g.  sa uspehom završila  proces akreditacije čime je dobila status visokoškolske ustanove u sklaldu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Tada su akreditovana i sva tri studijska programa: Hotelijejrstvo, restoratorstvo i  Gastronomija.

Specifični sistem praktične nastave (1640 sati kroz tri godine studija) kao deo ukupnog nastavnog procesa realizuje se u malim grupama u renomiranim hotelima i restoranima Beograda, Srbije, Rusije, Englelske, Francuske, Grčke, Nemačke, Poljske, Slovačke, Bugarske, Kipra, Švajcarske, Turske, Meksika, SAD, Crne Gore, Makedonije, Slovenije … Od osnivanja Škole dobar spoj teorije i prakse što diplomiranim studentima omogućava  brzo uključenje u procese rada preduzeća, odnosno, u proizvodne, uslužne i menadžerske poslove.

Zajednička misija Škole je istraživačka inicijativa i projektovanje ključnih izazova stvaranja novog imidža TURISTIČKI ATRAKTIVNE SRBIJE!

Škola ima RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKI CENTAR (RIC), koji okuplja mnoge domaće i strane stručnjake iz ove oblaslti. U planu RIC-a je  nekoliko akltivnih projekata u koje će biti ukqučeni studenti. Na putu  ka evropskim integracijama kombinovaće se  tradicionalne vrednosti sa potrebama našešg vremena i standardima jedinstvenog obrazovnog prostora, kako bi Škola i dalje jačala svoj integritet, prepoznnatljivost, konkurentnost i sposobnost za razvoj. .

 

Uručenje priznanja održaće se krajem aprila u Skadarliji na otvaranju letnje turističke sezone 2018.godine

 

Za Srpsku TV Čikago: Zoran JAKŠIĆ

(Visited 616 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *