DIJASPORA ZA MATICU

ULOŽENO 7 MILIONA EVRA ZA HUMANITARNE POTREBE U SRBIJI I RS

U Beogradu je održana redovna 19. godišnja skupština fonda dijaspora za maticu. Skupštini su prisustvovali predstavnici srpske dijaspore iz zemalja Evrope, Amerike i Afrike kao i predstavnici državnih institucija, naučnog, kulturnog i javnog života Srbije.

Pored ostalih, zapaženo je prisustvo dva akademika SANU – profesora Vasilija Krestića i profesora Ljubiše Rakića, zatim, predsednika Odbora Narodne skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu Ivana Kostića, direktora
Kancelarije Vlade Srbije za verske zajednice Milete Radojevića i drugih. Skupština je usvojila Izveštaj o radu Upravnog odbora i Izveštaj Nadzornog odbora i dala smernice za rad u narednom periodu.

Učesnici u raspravi povodom usvojenih izveštaja ocenili su rad Fonda sadržajnim i uspešnim kako u rešavanju humanitarnih problema, tako i na planu očuvanja nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta srpskog naroda kao i na jačanju poverenja i povezivanja između dijaspore i matice. Odato je priznanje upravi i aktivistima Fonda na dobrovoljnom radu prilozima. Ukazano je da najveći izazov u radu predstavlja stalni porast broja molbi za pomoć, na jednoj i smanjivanje prihoda Fonda, na drugoj strani.

U uslovima kada se dosledno poštuje odluka o očuvanju pune vrednosti glavnice Fonda i korišćenju za humanitarne potrebe samo novih prihoda, naglašen je značaj pokretanja novih akcija za prikupljanje dobrovoljnih priloga i donacija kako iz dijaspore tako i unutar matice.

Obnovljena je i inicijativa za ukidanje poreza na prihode humanitarnih organizacija jer porez smanjuje sredstva za humanitarnu pomoć i obeshrabruje donatore. Data je podrška inicijativi za usvajanje Deklaracije o položaju sprskog naroda u regionu. Posebno je istaknut značaj aktivnosti na stvaranju jedinstvenog kulturnog i duhovnog prostora srpskog naroda, zaštiti jedinstva srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Ukazano je na potrebu veće pažnje matice prema dijaspori i adekvatnog institucionalnog organizovanja. Skupština je odobrila da Fond nastavi sa obezbeđivanjem redovne mesečne pomoći narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji za nabavku namirnica.
Prioritet prilikom dodeljivanja pomoći će i dalje imati najsiromašnije porodice, posebno iz redova izbeglica i raseljenih lica.

Uoči zasedanja Skupštine delegaciju Fonda primio je Predsednik Republike Aleksandar Vučić koja ga je upoznala sa rezultatima i prioritetima rada ove dobrovoljne humanitarne organizacije za naredni period. Predsednik Upravnog odbora Fonda dr Miloje Milićević iz Berlina je istakao da je Fond do sada uložio 7 miliona evra u humanitarne aktivnosti, otklanjanje posledica zemljotresa u Kraljevu, posledica katastrofalnih poplava u Srbiji i Republici Srpskoj i trajno zbrinjavanje porodica izbeglica i raseljenih lica. Fond deluje kao trajna nacionalna humanitarna organizacija čuvajući glavnicu imovine i pomažući ugroženima u matici i regionu.  Predsednik Vučić je pozitivno ocenio dosadašnji 18-to godišnji rad Fonda i najavio podršku državnih institucija. On je istakao da se Srbija sa velikom pažnjom i odgovornošću odnosi prema delovima srpskog naroda u regionu i dijaspori, posebno prema potrebi očuvanja njihovog nacionalnog i kulturnog identiteta i da će takvu politiku nastaviti.

Delegaciju su sačinjavali: Dr Inž. Miloje Milićević, izBerlina, Dr Ljiljana Verner, iz Hanovera, Mihajlo Milićević, iz Toronta, Gojko Slijepčević, iz Stokholma, Mladen Pavlović,iz Ciriha, Dušan Vasiljević, iz Johanesburga, Milisav Aleksić, iz Pariza, kao i Živadin Jovanović, Milivoje Pavlović i Dragomir Vučićević, iz Beograda.  Povodom održavanja Skupštine Fonda, u Matici iseljenika Srbije otvorena je izložba fotografija o radu Fonda i priznanja primalaca donacija. Održane su i sednice Upravnog i Nadzornog odbora na kojima su, pored ostalog, donete i odluke o više molbi za pomoć.

 

 

(Visited 603 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*